Czcionka:

A+A-

Kontrast:

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA KRASIENIN 2022

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA KRASIENIN 2022

W drugi i trzeci weekend września od 30 lat w Polsce celebrowane jest wydarzenie kulturalne, które nosi nazwę EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA. Od 15 zaś lat dzięki nauczycielowi historii i geografii Pani Ewie Kołtunik Szkoła Podstawowa w Krasieninie stanowi część tego wielkiego przedsięwzięcia.

10 września 2022 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Społeczna Inicjatywa Krasienina i okolic im. I.Kosmowskiej tworzyliśmy wydarzenie pod hasłem "Złączeni słowem, symboliką, miejscem..." łączące różne aspekty dziedzictwa.

Uroczystość swą obecnością uświetnili liczni zaproszeni Goście, a wśród nich:

Pan Krzysztof Urbaś Wójt Gminy Niemce - Gospodarz Uroczystości 

Pan Krzysztof Hetman - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprezes PSL

Pan Jan Łopata - Poseł na Sejm RP

Pan Marek Podstawka - Przewodniczący Rady Gminy Niemce wraz z Radnymi z terenu Gminy Niemce

Pan Janusz Wawerski Społeczny Doradca Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka

Na uroczystości obecne były Sztandar Gminy Niemce, Sztandary Szkół z terenu Gminy Niemce, Sztandary OSP z Krasienina, Kawki oraz Majdanu Krasienińskiego oraz Sztandary PSL.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. sprawowanej w intencji wszystkich działających na rzecz lokalnej społeczności, zarówno zmarłych jak i żyjących. Następnie delegację wraz z Pocztami Sztandarowymi udały się na teren dawnej Szkoły dla dziewcząt, gdzie pod pominikiem Ireny Kosmowskiej złożyły kwiaty.

Sama uroczystość miała zgodnie z założeniami EDD charakter imprezy otwartej i odbywała się na Placu Targowym w Krasieninie.

Szczególnym rysem dziedzictwa naszej społeczności jest osoba Ireny Kosmowskiej, która 110 lat temu z własnych środków ufundowała SZKOŁĘ DLA DZIEWCZĄT w podupadłym dworku w Krasieninie. Jej obecność tchnęła nowego ducha w życie społeczności, a jej oddziaływanie jest silne do dziś. Zarówno szkoła jak i stowarzyszenie kultywują dzieło rozpoczęte przez swą Patronkę. Z tego powodu centralnym elementem uroczystości było odznaczenie Sztandaru Szkoły Medalem za zasługi dla Ruchu Ludowego im. W. Witosa. Odznaczenia dokonali Europoseł Krzysztof Hetman oraz Poseł do Sejmu RP Jan Łopata.

Samo wydarzenie poprzedzone było żmudnymi pracami projektowymi, w efekcie, których powstała ALEJA PROJEKTÓW EDD. Wszystkie klasy SP w Krasieninie przygotowały prezentacje projektowe z zakresu różnych obszarów dziedzictwa:

Klasa 1 pod kierunkiem Pani Bożeny Gajos zaprezentowała tańce polskie oberek i kujawiak oraz przedstawiła informacje o genezie tych tańców i ich regionalnych modyfikacjach.

Klasa 2 pod kierunkiem Pani Ewy Rabos przedstawiła dawne gry i zabawy w jakie bawiono się na wsi i w mieście. Na stoisku można było zagrać w kapsle, potoczyć fajerkę, zagrać w hacele oraz poznać inne ciekawe formy.

Klasa 3 pod opieką Pani Jolanty Popłońskiej przedstawiała odwiedzającym ginące zawody, a w szczególności pracę bednarza, tkaczki, koronczarki, hafciarki, prządki, garncarza oraz niełatwą pracę kowala.

Klasa 4 pod opieką Pani Patrycji Sobińskiej zaprezentowała zioła, jakie zbierano na polach, łąkach i w lesie oraz przykłady ich zastosowania. Wielu zwiedzających z zaskoczeniem postanowiło przetestować omawiane receptury.

Klasa 5 pod opieką Pana Piotra Preidla zaprezentowała lokalne osiągnięcia z dziedziny sztuki muzycznej i plastycznej.

Klasa 6 wspólnie z Panią Martą Jańczak pokazała makiety grodów średniowiecznych, które z pewnością obecne były na ziemiach okolic Krasienina.

Klasa 7 pod opieką Pani Agaty Jońskiej omawiała ruch pielgrzymkowy okolic Krasienina, a w szczególności przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenie

Klasy 8a i 8b przedstawiły inscenizację obrazującą myśl Ireny Kosmowskiej zawartą w artykułach "Zarania" oraz przemówieniach sejmowych.

Prezentacje klas przeplatane były pokazami grup tanecznych przygotowywanych przez Panią Bożenę Gajos oraz występami Chóru SCHERZO pod kierunkiem Pana Piotra Preidla.

Dzięki hojności Wójta Gminy Niemce, Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Krasienina i okolic oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krasieninie posilić można była także ciało pysznymi przekąskami  i słodkościami.

Szkolna uroczystość w sposób naturalny przeszła w doroczny PIKNIK POŻEGNANIE LATA, na którym wspólnie bawili się Mieszkańcy i Goście.

Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wspaniałego przedsięwzięcia: Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom, Mieszkańcom, Pracownikom Gminy Niemce, Pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach oraz tym, którzy uświetnili ją swą obecnością: Przedstawicielom Władz Państwowych i Samorządowych, Dyrektorom Szkół, Przedstawicielom Organizacji, Pocztom Sztandarowym oraz Wszystkim Zgromadzonym serdecznie dziękujemy!

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krasieninie

 

Data dodania: 2022-09-16 13:16:45
Data edycji: 2022-09-16 16:00:06
Ilość wyświetleń: 683

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Warunków sprzyjających potrzeba,

tak jak roli uprawy,

aby każda istota ludzka rozwinąć się mogła w pełni,

jak ziarno dostałe, 

a te warunki ludzie wypracowują

Irena Kosmowska

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej