Czcionka:

A+A-

Kontrast:

INFORMACJE O SZKOLE

Szkoła Podstawowa im. I. Kosmowskiej w Krasieninie od 2017 roku zorganizowana jest jako publiczna szkoła 8 klasowa, której organem prowadzącym jest Gmina Niemce. Szkoła mieści się w budynku o powerzchni 2 000 metrów kwadratowych, posiada 8 sal lekcyjnych dla uczniów klas 1 - 8 oraz 3 sale dla oddziałów przedszkola. Wyposażona jest w pełny węzeł sanitarny. W szkole znajduje się pełnowymiarowa sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica i stołówka. Budynek szkolny posadowiony jest na działce o powierzchni 6 900 metrów kwadratowych na której znajdują się nowoczesny plac zabaw dla maluchów i dzieci starszych, boisko trawiaste oraz boisko asfaltowe do siatkówki i kosza.

 

Obecnie w szkole uczy się 243 uczniów zorganizowanych w 13 oddziałach, opiekę na nimi sprawuje 34 nauczycieli specjalistów wspieranych przez 9 pracowników administracji i obsługi. Obwód szkolny jest dość rozległy, w związku z powyższym szkoła organizuje dowożenie uczniów.

 

Dzięki realizacji projektów unijnych oraz systemowych szkoła jest doskonale wyposażano w pomoce dydaktyczne. Posiada 2 mobilne pracownie komputorowe, trzy klasowe zestawy laptopów, 9 monitorów interaktywnych, sprzęt nagłaśniający i służący do realizacji nagrań, nowoczesne wyposażenie pracowni chemicznej, przyrodniczej, matematycznej i humianistycznej.

W swej codziennej pracy szkoła włącza się w projekty edukacyjne, kulturalne oraz życie społeczności lokalnej. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań aby:

  • uczniowie byli przygotowani do kreowania własnego rozwoju w duchu wartości oraz
    odpowiedzialnego podejmowania ról w społeczeństwie i rodzinie;
  • rodzice uczniów darzyli nas zaufaniem i aktywnie włączali się w proces wychowania i
    kształcenia;
  • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku oraz była jego integralną częścią;
  • stale wzrastała efektywność kształcenia, wychowania i opieki co otworzy naszym absolwentom drogę do dalszej wymarzonej edukacji.

 

Data dodania: 2022-06-04 06:01:02
Data edycji: 2022-06-04 06:18:03
Ilość wyświetleń: 204

Nasi Partnerzy

Warunków sprzyjających potrzeba,

tak jak roli uprawy,

aby każda istota ludzka rozwinąć się mogła w pełni,

jak ziarno dostałe, 

a te warunki ludzie wypracowują

Irena Kosmowska

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej