Czcionka:

A+A-

Kontrast:

WNIOSEK O PRZYZNANIE ULGI - PRZEDSZKOLE

Zgodnie z Uchwałą RG Niemce nr V/43/2019 z dnia 19.04.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach. Pobyt dziecka w przedszkolu powyżej czasu realizacji podstawy programowej tj. godz. 8 - 13 podlega opłacie w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłacie podlegają dzieci do końca roku szkolnego, w którym kończą 6 lat.

RG Niemce dała możliwość obniżenia opłaty do 0,50 złotych dla rodzin, które posiadają 2 dzieci w wychowaniu przedszkolnym oraz zwolnienia z opłaty dla rodzin, które wychowują troje lub więcej dzieci. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku znajdują się poniżej.

Ulga naliczana jest na wniosek Rodzica złożony do Dyektora Szkoły.

 

 

Data dodania: 2022-09-20 07:56:45
Data edycji: 2022-09-20 08:08:51
Ilość wyświetleń: 69

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Warunków sprzyjających potrzeba,

tak jak roli uprawy,

aby każda istota ludzka rozwinąć się mogła w pełni,

jak ziarno dostałe, 

a te warunki ludzie wypracowują

Irena Kosmowska

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej