Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

OFERTA PRACY WOŹNY - KONSERWATOR

OFERTA PRACY WOŹNY - KONSERWATOR

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie zatrudni na stanowisko woźnego - konserwatora na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu (20 godzin tygodniowo) - 5 dni w tygodniu. Godziny pracy 7.30 do godziny 11.30; w dniach opadów atmosferycznych w okresie jesienno - zimowym (śniegu, marznącego deszczu) 7.00 - 11.00. Wynagrodzenie zasadnicze brutto 2 800,00 złotych.

 

Wymagania koniecznie:

 • umiejętność wykonywania bieżących napraw instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej
 • umiejętność wykonywania prac budowlano-remontowych (np. malowanie, uzupełniania ubytków w tynkach)
 • uprawnienia elektryczne SEP (lub gotowość do ich uzyskania - możliwość sfinansowania przez pracodawcę)
 • uprawnienia do obsługi pilarki łańcuchowej (lub gotowość do ich uzyskania - możliwość sfinansowania przez pracodawcę)
 • prawo jazdy kategorii B oraz możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych

 

Szczegółowy zakres czynności:

 1. Sprawowanie nadzoru nad wejściami w czasie dowozu przedpołudniowego
 2. Doraźna pomoc nauczycielowi przedszkola w czasie dyżuru
 3. Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego, w tym kuchni i pracowni.
 4. Okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie) oraz ścian
 5. Konserwowanie i naprawa zamków patentowych i zwykłych.
 6. Dorabianie i oznaczanie kluczy.
 7. Wymiana oświetlenia, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych.
 8. Naprawa urządzeń sanitarno – kanalizacyjnych i sanitarnych w razie potrzeby.
 9. Naprawa i wymian uchwytów okiennych
 10. Wykonywanie czynności zleconych przez Dyrektora na podstawie wniosków opiekunów pracowni szkolnych i pozostałych pomieszczeń wpisanych w zeszyt zleceń
 11. Naprawianie i pomaganie przy zakładaniu elementów dekoracyjnych na budynku szkoły w związku z uroczystościami państwowymi oraz szkolnymi.
 12. Wykonywanie prac awaryjnych na terenie szkoły powstałych z różnych przyczyn w zakresie: np. napraw hydraulicznych, zapchanych zlewów, umywalek i innych.
 13. Sprawowanie opieki nad obiektem w okresie ferii szkolnych.
 14. Koszenie trawników szkolnych
 15. Opieka nad czystością terenu szkolnego (odśnieżanie zimą, przycinanie gałęzi drzew i krzewów)
 16. Dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy.
 17. Dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi.
 18. Stosowanie przepisów BHP podczas wykonywanej pracy.
 19. Zakupy na potrzeby prac konserwatorskich oraz zlecone przez dyrektora szkoły.
 20. w okresie ferii i wakacji wszystkie prace ujęte w p. I i II oraz dodatkowo wg potrzeb, porządkowanie innych pomieszczeń gospodarczych oraz prace zlecone przez dyrektora

 

Dokumenty aplikacyjne: życiorys, kopia świadectwa ukończenia szkoły, kopie dokumentów  potwierdzających posiadane uprawnienia oraz kopie świadectwa pracy należy skłądać w formie elektronicznej na adres: sekretariat@spkrasienin.pl lub papierowej w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Krasieninie, Krasienin Kolonia 39, 21-025 Niemce, pok. 10 w godz. 8.00 - 15.00 w terminie do 24.11.2023. 

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy:

 1. analiza oferty
 2. rozmowa z wybranymi kandydatami

Okres zatrudnienia od dnia zawarcia umowy do końca roku szkolnego tj. 31.08.2024 z możliwością przedłużenia na kolejny okres. Przewiduje się zatrudnienia na okres próbny 3 miesięcy.

Data dodania: 2023-11-10 12:41:14
Data edycji: 2023-11-10 12:47:07
Ilość wyświetleń: 668

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Warunków sprzyjających potrzeba,

tak jak roli uprawy,

aby każda istota ludzka rozwinąć się mogła w pełni,

jak ziarno dostałe, 

a te warunki ludzie wypracowują

Irena Kosmowska

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej