Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Radość realizowania pasji - EFS+

Radość realizowania pasji - EFS+

W odpowiedzi na potrzeby organizowania zajęć pozalekcyjnych w miejscu zamieszkania i nauki zgłaszane podczas spotkań przedstawicieli władz samorządowych z Rodzicami dzieci w wieku z inicjatywy Pana Krzysztofa Urbasia - Wójta Gminy Niemce opracowany został wniosek konkursowy pt. "Radość realizowania pasji - innowacyjny program rozwijania umiejętności, uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań uczniów z Gminy Niemce". Wniosek został pozytywnie oceniony, a we wrześniu 2023 podpisana została umowa na dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projekt realizowany będzie w okresie

od 1 lutego 2024 do 30 czerwca 2025 na terenie trzech placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Dysie, Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich oraz Szkoły Podstawowej w Krasieninie. Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia w zakresie rozwijania umiejętności, uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań uczniów w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

W ramach projektu realizowane będą nieodpłatne następujące zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania grą w szachy, programowaniem, umiejętnościami manualnymi, akrobatyką, wspinaczką oraz kształtujące zielone kompetencje tak potrzebne dla racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi i ich zachowania dla przyszłych pokoleń. Rekrutacja uczestników i zajęcia rozpoczną się po zakończeniu ferii. Szczegółowe informacje oraz formularze zostaną zamieszczone na stronach szkół realizujących poszczególne działania projektowe.

Koordynator projektu

Data dodania: 2024-01-31 14:36:08
Data edycji: 2024-01-31 14:50:00
Ilość wyświetleń: 1147

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Warunków sprzyjających potrzeba,

tak jak roli uprawy,

aby każda istota ludzka rozwinąć się mogła w pełni,

jak ziarno dostałe, 

a te warunki ludzie wypracowują

Irena Kosmowska

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej