Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Niemce informuje, że w okresie od 12.02.2024 do 16.02.2024 prowadzony będzie I etap rekrutacji uczestników do projektu: "Radość realizowania pasji - innowacyjny program rozwijania umiejętności, uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań uczniów z Gminy Niemce" nr umowy 13/FELU.10.03-IZ.00-0046/23-00, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 -2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet X. Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Krasieninie będzie realizatorem następujących zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej:

  1. Uczniowski Klub Szachowy - zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie gry w szachy - zajęcia realizowane będą w wymiarze 2 x 45 minut raz na dwa tygodnie.
  2. „Akrobatyka i gimnastyka sportowa”- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów sportem, kształtuje motorykę i koordynację ruchową, realizowane będą na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej w Jakubowicach, w soboty, w wymiarze 1 x 45 przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie realizowanego wsparcia. W ramach projektu zapewniony będzie dowóz i odwóz uczniów na przystanek autobusowy “szkoła Krasienin”.
  3. “Wspinaj się i zdobądź cel. Zajęcia sportowe na ściance wspinaczkowej” - będą na obiektach sportowych Szkoły Podstawowej w Jakubowicach, w soboty, w wymiarze 4 x 45 1 raz w miesiącu. W ramach projektu zapewniony będzie dowóz i odwóz uczniów na przystanek autobusowy “szkoła Krasienin”.
  4. Woda, słońce i powietrze mają moc! – Zajęcia kształtujące zielone kompetencje w zakresie

wykorzystania źródeł energii odnawialnej, wykorzystania zasobów oraz kształtowania umiejętności praktyczno-technicznych, zadanie zostanie zrealizowane w formie interdyscyplinarnych zajęć eksperymentalnych realizowanych w blokach 10 x 4h (45 minut) 1 raz w miesiącu.

  1. Życie w zgodzie z planetą - zajęcia interdyscyplinarne w języku angielskim - zajęcia realizowane będą w wymiarze 1 x 2h na tygodnie, gdyż tylko taki system umożliwia skuteczną realizację projektu CLIL
  2. Kodowanie na dywanie - zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu programowania i kodowania dla uczniów młodszych - zajęcia skierowane są do uczniów klas 1 - 4, stawiających pierwsze kroki w logarytmowaniu. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 1 x 45 minut, co tydzień. W ramach zajęć przewidziany jest udział zajęciach wyjazdowych CENTRUM EDUKACJA 3.0 w Puławach - placówce edukacyjnej objętej patronatem LEGO.
  3. Sposób aplikowania o uczestnictwo w projekcie

 

  • Formularz rekrutacji do projektu należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Krasieninie, Krasienin Kolonia 39, 21-025 Niemce pok. 10; do 16.02.2024 do godz. 13.00
  • Formularze dostępne w sekretariacie lub do pobrania na stronie szkoły.

 

Data dodania: 2024-02-12 09:57:54
Data edycji: 2024-02-12 10:04:22
Ilość wyświetleń: 184

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Warunków sprzyjających potrzeba,

tak jak roli uprawy,

aby każda istota ludzka rozwinąć się mogła w pełni,

jak ziarno dostałe, 

a te warunki ludzie wypracowują

Irena Kosmowska

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej