Czcionka:

A+A-

Kontrast:

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

TYDZIEŃ PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Zgodnie z rekmendacją MEiN w dniach 12 - 17 września 2022 realizowano Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych. W ramach realizacji przedsięwzięcia we wtorek 13 września Pielęgniarka opieki szkolnej przeprowadziła w klasach podadanki dotyczące chorób zakaźnych oraz sposób zabezpieczania się przed nimi.

Wychowawcy klas w ramach tzw. godzin wychowawczych omówili szczegółowo tematykę w oparciu o dostępne materiały. Przypomniano podstawowe zasady higieny takie jak częste mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń oraz zasadę, by każdy pił wyłącznie z włanego pojemnika oraz jadł własne drugie śniadanie. Uczniowie ponownie zapoznali się z instrukcją skutecznego mycia rąk oraz dezynfekcji.

Profilaktyka objęła również Rodziców. Za pomocą dziennika LIBRUS przekazano informację o organizowanej przez LKO Konferencji on - line. Zachęcając do udziału w niej.

Profilaktyka prowadzona na masową skalę w naszym kraju w wieku XX i obecnie doprowadziła do elimniacji wieli chorób zakaźnych. Obecnie wiele z nich ponownie pojawia się w społeczności. Zachęcamy do zapoznania się z ulotkami informacyjnymi przygotowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonymi poniżej.

Data dodania: 2022-09-17 06:26:13
Data edycji: 2022-09-17 06:45:48
Ilość wyświetleń: 23

Nasi Partnerzy

Warunków sprzyjających potrzeba,

tak jak roli uprawy,

aby każda istota ludzka rozwinąć się mogła w pełni,

jak ziarno dostałe, 

a te warunki ludzie wypracowują

Irena Kosmowska

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej