Czcionka:

A+A-

Kontrast:

WYBÓR OFERTY- WENTYLACJA

WYBÓR OFERTY- WENTYLACJA

Krasienin, 08.07.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie zwraca się zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej lub klimatyzacji w pomieszczeniu stanowiącym salę lekcyjną o wymiarach: wysokość 2,83 m, szerokość 6 m, 4,7 m, uwzględniającej montaż tejże do dnia 15.08.2022. 

Instalacja winna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. z 2011 r. nr 6 poz.23) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. 2022 poz. 1225) w zakresie spełniania norm przez pomieszczenia o obniżonej wysokości na stały pobyt powyżej 4 godzin dla więcej niż 4 osób.

Obecnie w pomieszczeniu znajduje się wentylacja grawitacyjna.

Oferty cenowe uwzględniające dane wykonawcy oraz sumę ryczałtową za wykonanie w/w usługi należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@spkrasienin.pl lub drogą pocztową na adres Szkoła Podstawowa w Krasieninie, Krasienin Kolonia 39, 21-025 Niemce do dnia 20.07.2022.

Zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

Anna Czernicka-Szpakowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasieninie

 

Załącznik:

Formularz oferty

Data dodania: 2022-07-08 12:51:57
Data edycji: 2022-07-22 16:27:45
Ilość wyświetleń: 418

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Warunków sprzyjających potrzeba,

tak jak roli uprawy,

aby każda istota ludzka rozwinąć się mogła w pełni,

jak ziarno dostałe, 

a te warunki ludzie wypracowują

Irena Kosmowska

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej