Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

ZAPISY DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

ZAPISY DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. I. Kosmowskiej w Krasieninie informuje, iż zgodnie "Harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Niemce jest organem prowadzącym na rok szkolny 2024/2025" stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2024 Wójta Gminy Niemce z dnia 22 stycznia 2024 r. w dniach od 26.02.2024 do 08.03.2024 przyjmowane są ZGŁOSZENIA na podstawie, którego dziecko zostanie przyjęte do klasy I.

Obecnie przyjmowane są zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. na terenie miejscowości: Kawka, Krasienin, Krasienin Kol., Majdan Krasieniński, Osówka, Pryszczowa Góra, Stoczek, Stoczek Kol. od nr 1 do 18, Wola Krasienińska.

W celu zapisu należy złożyć "Kartę zgłoszenia dziecka do klasy I" w sekretariacie szkoły - I piętro, pokój 10, w terminie od 26.02.2024 do 08.03.2024. Karta znajduje się w załączeniu. Wydrukowany formularz można otrzymać w sekretariacie.

Sekretariat szkoły jest czynny w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku.

Data dodania: 2024-02-29 11:06:16
Data edycji: 2024-02-29 11:06:31
Ilość wyświetleń: 321

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Warunków sprzyjających potrzeba,

tak jak roli uprawy,

aby każda istota ludzka rozwinąć się mogła w pełni,

jak ziarno dostałe, 

a te warunki ludzie wypracowują

Irena Kosmowska

Motto naszej szkoły
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej